Terra Project projektų valdymo sistema skirta įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra projektai, nepriklausomai nuo įmonės verslo specifikos. Projektų valdymo modulis gali būt pritaikytas tiek statybos, inžinerinėms, elektros, tiek projektinės gamybos ar paslaugų sektoriui. Projektų valdymui skirtas funkcionalumas apima pagrindines reikiamas funkcijas, tokias kaip sąmatos sudarymas, atsakingų asmenų priskyrimas, projekto terminai ir darbai, jų grafikas.

Šis Terra Project sistemos modulis apima projektų valdymo pagrindinius žingsnius - nuo projekto inicijavimo pateikiant pagrindinę informaciją apie projektą iki išvadų pateikimo apie projekto metu atliktus darbus. Įmonės vadovai ar kiti darbuotojai atsakingi už projektus, naudojantis Terra Project sistema turės galimybę patogiai fiksuoti ir matyti reikiamą informaciją apie projektą realiu laiku vienoje vietoje.

Sistemoje kiekvienas projekto, pvz. statybos projekto valdymas, vykdymas yra sekamas kartu su visa jo informacija, projekto stadijomis, istorija, atsakingų asmenų priskyrimu. Šis modulis suteikia galimybė lengviau valdyti projekto informaciją ir terminus, užtikrinti savalaikį užduočių ir darbų atlikimą, palengvina darbų perdavimą reikiamiems darbuotojams, taip pat siųsti užduotis ir planus į mobiliąją programėlę.

 

Kas yra projekto valdymas?

 

Projekto valdymas - tai komandinis procesas, kurio metu stengiamasi pasiekti  užsibrėžtų tikslų ir atitikti terminus. Pagrindinis projekto valdymo iššūkis yra pasiekti visus projekto tikslus atsižvelgiant į nurodytus apribojimus.  Šie veiksmai dažniausiai aprašomi projekto dokumentacijoje, sukurtoje projekto aprašymo pradžioje. Pagrindiniai apribojimai yra apimtis, laikas, biudžetas. Sekantis uždavinys yra optimizuoti būtinas sąnaudas ir taikyti jas atitinkančius iš anksto apibrėžtus tikslus.

Projektų valdymo programinė įranga yra centralizuota jūsų darbo, užduočių valdymo ir projektų planavimo darbo vieta. Tai leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, organizuoti užrašus, laikytis tikslaus projekto tvarkaraščio ir perduoti užduotis reikiamiems žmonėms. 

 

Projekto valdymo tikslas yra sukurti išsamų projektą, kuris atitiktų kliento tikslus. Daugeliu atvejų projekto valdymo tikslas taip pat yra suformuoti ar pertvarkyti kliento instrukcijas, kad būtų galima juos tinkamai įgyvendinti. Kai kliento tikslai bus aiškiai nustatyti, jie turėtų turėti įtakos visiems kitų projekte dalyvaujančių žmonių - pavyzdžiui, projektų vadovų, projektuotojų, rangovų ir subrangovų - priimamiems sprendimams. Netinkamai apibrėžti arba per griežtai nustatyti projekto valdymo tikslai kenkia sprendimų priėmimui.

 

Projektų valdymo kriterijai

 

Vertinant naują projektą, reikia atkreipti dėmesį į kelis kriterijus ir įvertinti juos, prieš pradedant naują projektą. Keli iš kriterijų būtų projekto rizikos valdymas, projekto kokybės valdymas, projekto apimties valdymas ir projekto laiko valdymas. Visi šie kriterijai nulemia sėkmingą projekto valdymą. Terra Project projektų valdymo sistema leidžia kokybiškai valdyti šiuos kriterijus, aprašyti reikiamus resursus, nustatyti terminus ir perduoti reikiamus darbus atsakingiems asmenims.
Projekto rizikos valdymas yra bet kokios rizikos, kylančios per projekto gyvavimo ciklą, nustatymas, analizavimas ir reagavimas į ją, siekiant padėti projektui išlikti teisingame kelyje ir pasiekti jo tikslą. Rizikos valdymas turėtų būti planavimo proceso dalis, siekiant išsiaiškinti riziką, kuri gali atsirasti projekte, ir kaip suvaldyti tą riziką, jei ji iš tikrųjų įvyksta. Rizika yra viskas, kas gali turėti įtakos jūsų projekto laiko juostai, rezultatams ar biudžetui, numatytiems planams ir jų apimčiai. 

 

Projektų valdymo procesai

 

Projekto valdymas gali būti sudėtingas darbas, kad ir koks būtų jo mastas ir apimtis. Pradedant smulkmenų planavimu, sprendžiant nuolat besikeičiančių klientų poreikius ir laiku pristatant produktus, gali būti daugybė klaidų. Kai projektas suskirstomas į valdomus etapus, kurių kiekvienas turi savo tikslus ir rezultatus, lengviau valdyti projektą ir rezultato kokybę.

Kiekvienam projektui, nesvarbu, ar tai yra statybos projekto valdymas, naujų inžinerinių tinklų diegimas ar projektinės gamybos vykdymas, reikia daugybės procesų, kad projektas būtų tinkamai įgyvendintas. Šie procesai yra gana nuoseklūs, neatsižvelgiant į pramonės šaką ar pristatomų produktų tipą.

Kaip vieną iš svarbių projektų valdymo procesų yra ir projektų valdymo metodai. Juos pasirenka įmonė pagal savo valdymo sritį. Geriausiai veikiančios projekto valdymo technikos pasirinkimas priklauso nuo projekto, organizacijos ir projekto vadovo. Projekto procesai gali būti aprašyti Terra Project projektų valdymo sistemos pagalba, užtikrinant teisingą ir savalaikę projekto eigą. 

Terra Project projektų valdymo sistema padeda įgyvendinti projekto procesus, iš eilės etapais, suskirstyti einamus, stebėti jų būseną, bei eigą. Sudėtingiems projektams, kurie yra didelės apimties, reikalaujantys daug išteklių ir turintys didelę strateginę svarbą, reikės aukštesnio lygio projektų valdymo žinių, bei sistemos, kuri apims visus procesus ir padės juos suvaldyti.

 

Projektų valdymo sistemos nauda

 

Terra Project projektų valdymo sistema yra skirta valdyti projektams ir visoms su projektu susijusioms funkcijoms. Paprastas projektų valdymas užtikrina teisingą duomenų perdavimą, užduočių atlikimą, bei pačio projekto įgyvendinimą. Sistema skirta sutvarkyti reikiamą informaciją, ją apdoroti, visa reikalinga, su projektu susijusi  veikla saugoma vienoje vietoje ir gali būti prieinama visiems vartotojams, kuriems suteiktas leidimas. Verslo valdymo sistema gali padėti patobulinti planavimą, geresnį bendradarbiavimą, veiksmingą užduočių perdavimą bei efektyvų rizikų valdymą.

Projektų valdymo programinė įranga yra naudinga tiek vadovams, tiek įmonėms, nes gali padėti supaprastinti darbą ir padidinti produktyvumą . Be to, programinė įranga leidžia įmonėms gauti didesnį pelną, optimaliai naudojant išteklius ir laiku įgyvendinant projektus. Vadovai taip pat gali sekti visą veiklą, vykstančią vykdant projektą, ir anksčiausiai imtis taisomųjų veiksmų, jei atrodo, kad kažkas pasislenka.

Projektų valdymo sprendimo privalumai suteikia didesnę galimybę dar geriau atlikti užduotis. Projektas yra užduotis, reikalaujanti atsidavimo, sunkaus darbo ir gebėjimo vienu metu dirbti su skirtingais dalykais. Be to, didėjanti konkurencija tarp įmonių pakėlė vadovų kartelę ir jiems reikia kuo efektyviau tvarkyti projektus. Terra Project projektų valdymo sistema integruoja visas būtinas priemones, kurios padės geriau atlikti kasdienes užduotis.PROJEKTŲ VALDYMO FUNKCIONALUMAS:

  • projektų informacijos valdymas;
  • užsakovų atsakingų asmenų priskyrimas projektams;
  • rangovų atsakingų asmenų priskyrimas projektams;
  • nepriklausomų įmonių atsakingų asmenų priskyrimas projektams;
  • dokumentų, susijusių su projektais valdymas;
  • projektams priskirtų veiklų valdymas veiklos kalendoriuje;
  • įgyvendinto projekto išvadų fiksavimas;