Teigiamiems rezultatams užtikrinti pirmiausiai reikia suvaldyti klientų srautus, ne tik esamų, tačiau ir naujų klientų, kurie kreipiasi su naujomis užklausomis. Kiekvieno kliento informacija yra svarbi įmonei, nes apsirašydami naują įmonę, sukuriame jam kortelę, pradedame vesti jo istoriją.

Teisingai priimtas klientas ir apdorota jo užklausa, poreikių pažinimas, juda teisinga linkme didesnio pelno link.

Rezultatyviai įmonės veiklai reikalinga CRM klientų valdymo sistema su tokiomis funkcijomis, kuri palengvins darbų, susijusių su klientais planavimą ir saugos visą informaciją apie klientą vienoje vietoje. Terra Project projektų valdymo sprendimas pritaikytas šiuolaikinės įmonės modeliui - sprendime įdiegtų įrankių gausa padės sutaupyti laiko ryšių palaikymui tiek su esamais, tiek su naujais klientais.

Terra Project klientų valdymo sistemoje naudojami įrankiai padeda greičiau ir aiškiau peržiūrėti reikiamą informaciją apie konkretų klientą, užpildyti papildomą informaciją apie jį, tokią kaip planuojamus susitikimus, kuriuos galima susižymėti kalendoriuje ar sinchronizuoti jo informaciją su sistema, kontaktinius ir atsakintus asmenis, bei kliento tipą. Kiekvieno kliento kortelėje yra galimybė peržiūrėti istoriją apie jį ar susijusius dokumentus bei sutartis. Kliento informacija naudojama ir pildant naujus užsakymus, nes nebereikia pildyti papildomos informacijos, viskas gaunama iš kliento kortelės.

 

Nauda

 

Klientų patirties valdymas Terra Project sistemoje padeda susisteminti ir valdyti informaciją vienoje vietoje. Pildant visą reikiamą informaciją, bei ją gaunant iš išorinių integruotų sistemų, kuriami klientų aptarnavimo principai, bei atliekamas klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. Stebint visą reikiamą informaciją, klientų skolas, kreditus, ankstesnius bendravimus ir užsakymus, klientui išrašytus dokumentus, sukuriamas bendras vaizdas apie konkretų klientą ir tolimesni veiksmai su juo. Klientų aptarnavimo standarto kūrimas užtikrina sėkmingą tolimesnių santykių su klientais kūrimą.

 KLIENTŲ VALDYMO FUNKCIONALUMAS:

  • klientų informacijos valdymas;
  • klientų kontaktų valdymas;
  • atsakingų darbuotojų klientams parinkimas;
  • stadijų priskyrimas klientams;
  • veiklos kalendoriaus valdymas;
  • dokumentų, susijusių su klientais valdymas;
  • galimybių valdymas;
  • konkursų valdymas.