Tinkamas darbuotojų valdymas padeda įmonės plėtrai ir augimui. Turint visą reikalingą informaciją apie darbuotojus realiu laiku vienoje vietoje padeda lengviau priimti strateginius sprendimus.

Projektų valdymo sistema Terra Project turi modulį, kuris yra skirtas darbuotojų informacijos valdymui. Kiekvienam darbuotojui sukuriama jo kortelė, kurioje pildoma visa įmonei reikalinga informacija apie konkretų darbuotoją. Šia informaciją gali matyti pats darbuotojas ir už darbuotojus atsakingas asmuo arba tie, kam suteikta tokia teisė.

Šis sistemos funkcionalumas leidžia kiekvienam darbuotojui, kuris naudojasi sistema, priskirti reikiamas jam teises, kurios suteiks prieiga prie tam tikrų funkcijų, skirtų atlikti darbui. Sistemos naudotojų teises valdyti gali tik administratoriaus teises turintis darbuotojas, jis gali valdyti visą, su darbuotojais susijusią informaciją.

Darbuotojams taip pat skirtas funkcionalumas toks, kaip darbo laiko apskaitos pildymas, kurioje darbuotojai gali užpildyti savo darbo laiką. Taip pat šioje vietoje gaunama informacija iš mobilios darbuotojo programėlės, kurioje jis užsipildo atliktus darbus. Ši informacija sistemoje matome realiu laiku, todėl nereikia pakartotinai nieko užpildyti.DARBUOTOJŲ VALDYMO FUNKCIONALUMAS:

 • darbuotojų priskyrimas vienai iš teisių grupių;
 • darbuotojų priskyrimas darbo grupėms;
 • darbuotojų priskyrimas projektams;
 • sutarčių priskyrimas darbuotojams;
 • veiklos planavimas darbo kalendoriuje;
 • užduočių priskyrimas darbuotojams;
 • priskirtų užduočių atvaizdavimas darbo kalendoriuje;
 • tikslų iškėlimas (priskyrimas) darbuotojams;
 • darbo laiko fiksavimas sistemoje;
 • darbo užmokesčio skaičiavimas;
 • parametrų, reikalingų darbo užmokesčio skaičiavimui, nustatymas.