Jeigu įmonėje, kuri vykdo projektinę veiklą, projektinę gamybą, taip pat yra mechanizmai, juos ir jų darbą svarbu aprašyti. Terra Project verslo valdymo sistema suteikia galimybę stebėti mechanizmų užimtumą, valdyti jų apkrovimą bei priskyrimą darbuotojams.

Mechanizmų valdymui ir jų priežiūrai sistemoje skirtas funkcionalumas užtikrina teisingą mechanizmų valdymą ir panaudojimą darbams. Mechanizmų darbo stebėjimas ir fiksavimas padeda lengviau užtikrinti ir paskirstyti reikiamą laiką sekančiam darbui.MECHANIZMŲ VALDYMO FUNKCIONALUMAS:

  • mechanizmų užimtumas;
  • mechanizmų apkrovimas;
  • darbo laiko paskirstymas;
  • veiklos ir užimtumo ataskaitos;
  • gedimų fiksavimas mobiliajame įrenginyje.