Projektinė gamyba tapo platesnis ir įvairesnis procesas, gamybos pramonė tapo konkurencingesnė. Yra daug dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, medžiagų poreikių planavimas, tiekimo grandinės valdymas ir atsargų kontrolė. Veikla ir toliau tampa sudėtingesnė, o tai reiškia, kad gamybos įmonėms reikia kruopštesnio gamybos planavimo, ypač kai tai susiję su gaminamos produkcijos projektais, individualiais užsakymais.

 

Kas yra projektinė gamyba?

 

Gamybos planavimas – tai procesas, kai prieš pradedant gamybos procesą nusprendžiama, kaip produktas ar paslauga bus gaminama, aprašomas projektas. Kitaip tariant, taip planuojama valdyti tiekimo grandinę, žaliavas, darbuotojus ir fizinę erdvę, kurioje vyksta gamybos procesas. Aprašomi terminai, galimos rizikos, įtraukiami darbai.

Terra Project yra projektų valdymo programinė įranga, padedanti gamintojams apimti visus gamybos planavimo ir projektinius aspektus. Sistemoje naudojamos Ganto diagramos, kanban lentelės ir valdomi  ištekliai. 

 

Kuom svarbus projektinės gamybos planavimas?

 

Plečiant gamybos operacijas, reikia kruopštaus gamybos ir projektų planavimo, valdyti išteklius ir nuspręsti, kaip jie bus paskirstyti. Šis procesas yra didelė pajėgumų planavimo dalis – kiek galima uždirbti per tam tikrą laikotarpį su turimais ištekliais?

Neplanuojant gamybos, paprasta naudoti per daug išteklių vienam produktui, o nepalikti pakankamai kitam produktui arba netinkamai suplanuoti išteklius, todėl vėluojama, o tai turi įtakos gamybos planavimui. Lygiai taip pat lengva leisti išteklius švaistyti. Šios problemos rodo gamybos planavimo proceso efektyvumo trūkumą.

IT sistema gamybai užtikrina, kad būtų aprašyti visi ištekliai, darbai, resursai, projektas būtų vykdomas pagal planą, ir visi darbai atliekami laiku.

 

Kas yra gamybos planas ir kaip jis valdomas?

 

Gamybos planas yra dokumentas, kuriame aprašoma, kaip bus vykdomi gamybos procesai, ir tai yra galutinis gamybos planavimo proceso rezultatas. Jame aprašomi žmogiškieji ištekliai, žaliavos ir įranga, kurių reikės, ir gamybos grafikas, kurio bus laikomasi.

Aprašant gamybos planą, Terra Project programa gamybos valdymui padeda apimti visus projektinės gamybos etapus. Produkto paklausos planavimo supratimas yra geriausias būdas nuspręsti, kuris produkto planavimo metodas yra geriausias veiklai. Galima įvertinti, kokių išteklių reikia ir kaip jie bus naudojami gamybos procese. 

Prieiga prie atsargų yra daugiau nei paprastas inventorizavimas: galimybė sudaryti atsargų valdymo planą, kad patirti trūkumo ar išnaudoti per daug. Atliekant šiuos veiksmą reikia sutelkti dėmesį į atsargų valdymo metodus, kuriuos galima naudoti norint tvarkyti atsargas veiksmingiausiu būdu.

Sėkmingas gamybos planas reikalauja, kad būtų suprantamas gamybos proceso išteklių planavimas ir jo detalės. Reikia atkreipti dėmesį į minimalų žmonių skaičių ir žaliavų poreikį, reikalingą gaminiui sukurti ar paslaugai atlikti. Taip pat apsvarstyti, kokie įrenginiai ir sistemos yra būtinos gamybos planui vykdyti.

Dar vienas programos gamybos valdymui žingsnis yra numatyti ir parengti strategiją, ką galima padaryti, kad gamybos planas būtų sklandesnis ateityje. Gamybos planavimas yra susijęs su produkto ar paslaugos gamyba, taip, bet tai taip pat turėtų būti mokymosi patirtis kuriant dar geresnius gamybos planus kitam kartui.

 

Terra Project projektinės gamybos valdyme

 

Keičiantis prekių ir paslaugų gamybos pobūdžiui, norint planuoti projektinę gamybą ir sudaryti grafikus, reikia modernių įrankių. Terra Project yra projektų valdymo programinė įranga, apimanti visus įrankius, kurių reikia puikiam gamybos ir projektų valdymui ir planavimui. Su šia sistema galima planuoti projektus, sudaryti tvarkaraščius, valdyti išteklius ir stebėti pokyčius vienoje vietoje ir realiu laiku.